Client: Typeoneprincess, Croatia, 2016
Typeoneprincess je stranica s low carb receptima za jela i kolače u svrhu postizanje stabilnih i normalnih glikemija u osoba oboljelih od dijabetesa.

Za više informacija o stranici saznajte ovdje